Tytuł projektu: Sprzętowo-programowy front-end odbiornika GNSS uodparniający system nawigacyjny na ataki sygnałami zakłócającymi

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Numer naboru: 5/1.1.1/2019 („Szybka Ścieżka”)
Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0768/19

Streszczenie:

Przedmiotem projektu jest opracowanie sekcji odbiornika GNSS nowej generacji odpowiedzialnej za optymalizację odbioru sygnału radiowego, znaczące poprawienie zabezpieczeń odbiornika przed zakłóceniami i atakami radiowym a także poprawę parametrów pracy odbiornika. Uzyskanie wymienionych przewag funkcjonalnych możliwe będzie dzięki opracowaniu w ramach prowadzonych prac B+R innowacyjnej, sprzętowo-programowej konstrukcji trzyzakresowego, wielo-konstelacyjnego front-endu radiowego wyposażonego w oprogramowanie detekcji i eliminacji szeregu niepożądanych interferencji radiowych. Algorytmy służące temu zadaniu są autorską propozycją wzmocnienia detekcji spoofingu i eliminacji interferencji, poprawiającą zarówno skuteczność detekcji, jak i poszerzającą zakres wykrywanych zakłóceń.

Opracowywane w ramach projektu rozwiązanie kierowane jest do najbardziej wymagającego klienta, chcącego zapewnić ciągłość serwisu satelitarnej nawigacji i dystrybucji czasu. Szczególnie wysokie zapotrzebowanie na dostęp do wiarygodnej, wysokodostępnej usługi nawigacji i dystrybucji czasu, wolnej od ataków typu spoofing i interferencji wykazują klienci i odbiorcy profesjonalni, reprezentujący takie segmenty rynku jak: autonomiczny transport powietrzny, transport lądowy, wodny czy też segment infrastruktury krytycznej.

Budżet projektu: 4 729 375,29 zł
Wielkość dofinansowania projektu z UE: 3 784 394,86 zł

NAWIGACJA

KONTAKT

Hanasiewicza 19, 35-103 Rzeszów

info@rectangle.com.pl